Wstęp

Według raportu Uniwersytetu Harvarda ludzie młodzi do 25 roku życia są grupą wiekową najbardziej podatną na dezinformację i najczęściej w nią wierząca.

Obecna pandemia uświadomiła nam, jak dezinformacja może wpływać nawet na kwestie życia ludzkiego oraz jak bardzo jest w stanie oddziaływać na procesy decyzyjne w kluczowych społecznie i politycznie kwestiach, takich jak np. szczepienia. Biorąc pod uwagę charakter fake newsów oraz rolę platform społecznościowych w ich rozprzestrzenianiu, to właśnie młodzi ludzie są naszą grupą docelową.

75%

Badania pokazują, że Polaków spotyka się z fake newsami przynajmniej raz w tygodniu

Misja

Instytut Kościuszki, we współpracy z Ambasadą USA w Polsce, realizuje pionierski podręcznik “Z tarczą – jak chronić się przed dezinformacją” adresowany do młodzieży. Nadrzędną misją projektu jest lepsze przygotowanie uczniów, studentów i nauczycieli, które pozwoliłoby zarówno na zwiększenie świadomości co do przejawów, potencjalnych konsekwencji i natury zagrożeń, ale również wyposażyłoby ich w narzędzia do skutecznego przeciwdziałania dezinformacji.

 

Dodatkowo, Instytut Kościuszki może wpłynąć na lepsze rozumienie roli (geo)politycznych, technologicznych oraz społecznych czynników w rozprzestrzenianiu zaburzeń środowiska informacji. Jako think-tank chcemy włączyć się w budowę odporności społecznej wobec dezinformacji w najbardziej fundamentalnym obszarze – edukacji publicznej.

Według raportu Uniwersytetu Harvarda najbardziej podatni na dezinformację są ludzie do 25 roku
życia.

Cel

Zapoznanie czytelnika z podstawowymi informacjami teoretycznymi na temat dezinformacji, przedstawienie mechanizmów tworzenia i rozprzestrzeniania dezinformacji, zaprezentowanie jej wpływu na nasze życie oraz przedstawienie sposobów na jej przeciwdziałania.

Budowa świadomego i odpornego społeczeństwa

Fundamentem jest nowoczesna edukacja medialna, nauka rozwijania krytycznego myślenia i umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.

 

Social media to dziś najszybciej rozwijające się platformy, gdzie koncentruje się aktywność młodych ludzi. Dezinformacja dotyczy także tych, które postrzegamy jako związane z „rozrywką”. TikTok, z którego korzysta ok. 2 mld ludzi, był np. wykorzystywany do szerzenia dezinformacji w kontekście niedawnych wyborów w Niemczech, a na Facebooku pojawiają się fake newsy dotyczące pandemii.

Na 2,8 mln udostępnień wiadomości na Twitterze, 59% zostało udostępnione przez użytkowników bez uprzedniego otwarcia linku.

Niniejszy podręcznik powstał w ramach projektu pt. Building young people resilience to COVID-19 disinformation: Manual and podcasts for high school students on fake news, w ramach grantu Misji USA w Polsce.

Zagadnienia Podręcznika

Część 1

 

Czym są zakłócenia środowiska informacyjnego?

 

Jaki negatywny wpływ ma dezinformacja na nasze społeczeństwo?

 

Trendy rozwoju fake news w Internecie.

Część 2

 

Przykłady dezinformacji i taktyk manipulacyjnych na poszczególnych platformach mediów społecznościowych.

 

Teoretyczne i praktyczne aspekty fake news.

 

Ryzyko bycia zmanipulowanym w Internecie